Вишевицька спеціальна школа Житомирської обласної ради

 

Управління

Основні принципи управління

Управління Спеціальною школою від імені територіальних громад сіл, селищ, міст області здійснює Орган управління майном у встановленому ним порядку.

Орган управління майном у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності спецшколи-інтернату.

Колегіальним контролюючим органом Спеціальною школою, що здійснює контроль за його діяльністю, є Наглядова рада.

Керівництво Спеціальною школою здійснює її директор.

На посаду директора Спеціальної школи призначається особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або  магістра за фахом «Дефектологія», стаж педагогічної роботи у Спеціальній школі не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

Призначення директора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном та згідно з чинним законодавством, шляхом укладення з ним контракту. Умови праці та матеріального забезпечення директора передбачені контрактом.

По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Спеціальної школи, і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення у контракт відповідних змін і доповнень.

Директор самостійно вирішує питання діяльності Спеціальної школи, за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном обласної державної адміністрації.