Вишевицька спеціальна школа Житомирської обласної ради

 

Вступ до школи

Зарахування учнів до Спеціальної школи проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- копії свідоцтва про народження дитини;

- висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

- індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

- довідок про стан здоров’я дитини:«Медична карта дитини» (форма № 026/у); витяг з «Історії розвитку дитини» (форма № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії «Карти профілактичних щеплень» (форма № 06З/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.08 № 866.

Документи, необхідні для зарахування дитини до Спеціальної школи, подаються особисто батьками, або особами, які їх замінюють.

Направлення дітей до Спеціальної школи здійснюється за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації відповідно до медичних показань і протипоказань.

До Спеціальної школи для розумово відсталих дітей зараховуються розумово відсталі діти 6 (7) років та діти з відповідним діагнозом з такими медичними показаннями:

легка розумова відсталість;

помірна розумова відсталість;

органічна деменція різного походження, яка відповідає легкій та помірній розумовій відсталості.

Не зараховуються до Спеціальної школи для розумово відсталих дітей діти з тяжкою, глибокою розумовою відсталістю, органічною деменцією різного походження з вираженою дезадаптацією, відсутністю навичок самообслуговування;

з психічними захворюваннями, у яких, окрім розумової відсталості, спостерігаються інші тяжкі нервово-психічні порушення;

з розумовою відсталістю або органічною деменцією з вираженими і стійкими психопатоподібними розладами; з розумовою відсталістю з частими денними або нічними судомними нападами;з шизофренією із стійкими психопатичними розладами; стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом; різними відхиленнями в психічному розвитку, пов’язаними з первинним порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату;із затримкою психічного розвитку, пов’язаною із залишковими явищами органічних уражень головного мозку або  соціальною (педагогічною) занедбаністю.

До підготовчого класу Спеціальної школи за висновком інклюзивно-ресурсного центру зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.

До 1-го класу Спеціальної школи за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації інклюзивно-ресурсного зараховуються діти з 6 (7) років, які здобули дошкільну освіту.

У разі, коли за висновком обласної психолого-медико-педагогічної консультації інклюзивно-ресурсного та рекомендаціями лікарів учні (вихованці) Спеціальної школи розпочинають навчання не з підготовчого, а з 1-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.

При зарахуванні дітей до Спеціальної школи допускається перевищення віку, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

У разі відновлення здоров’я учні (вихованці) Спеціальної школи за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації переводяться до іншого типу загальноосвітнього навчального закладу за місцем проживання дитини чи за вибором батьків (осіб, які їх замінюють).